Gira E2 frames with inscription space Anthracite

0.00

CALL: LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
Head Quarter   Solution Center
148 Bis Nam Ky Khoi Nghia Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam   29 Le Dai Hanh Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam                       
  • T +84 (8) – 3829 8901
  • F +84 (8) – 3829 5486
 
  • T +84 (4) – 3 974 6889
  • F +84 (4) – 3 974 6865
thienviet@provina-vn.com    provinahan@hn.vnn.vn

Description

Gira E2 frames with inscription space Anthracite


Specification    OrderNo.     Packing unit     Add to Cart
1-gang 1091 23 10
2-gang horizontal 1092 23 10
2-gang vertical 1102 23 10
3-gang horizontal 1093 23 1/5
3-gang vertical 1103 23 1/5
4-gang horizontal 1094 23 1/5
4-gang vertical 1114 23 1/5
5-gang horizontal 1095 23 1/5
5-gang vertical 1115 23  1/5