Gira Standard 55 frames Pure white matt

0.00

CALL: LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
Head Quarter   Solution Center
148 Bis Nam Ky Khoi Nghia Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam   29 Le Dai Hanh Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam                       
  • T +84 (8) – 3829 8901
  • F +84 (8) – 3829 5486
 
  • T +84 (4) – 3 974 6889
  • F +84 (4) – 3 974 6865
thienviet@provina-vn.com    provinahan@hn.vnn.vn

Description

Gira Standard 55 frames Pure white matt


Specification    OrderNo.     Packing unit     Add to Cart
1-gang 0211 04 10/100
1.5-gang 1001 04 10
2-gang 0212 03 10/100
2-gang without crossbar 1002 04 10
3-gang 0213 04 10/100
4-gang 0214 04 1/5
5-gang 0215 04 1/5